Ing. Miroslava Maľová
architekt
X

Bazén

X

Byt Montenegro

X

HTC 1

X

HTC 2

X

Vila Praha 9

X

MM

Jsem Mirka Maľová, tvořím a přetvářím vnitřní prostory pro klienty již od roku 1998.

Jako typické vodní znamení, vnímám prostor jako místo s přirozeným tokem energie, vytvářejícím harmonii a soulad s osobností majitele.

Zkušenost, poznání, intuice a cit jsou faktory, které pokládám při mé tvorbě za určující.
X

Kontakt


email: mmalova@centrum.cz

mobil: 607 872 363

web: www.malova.cz